Ekonomia

finanse on-line

 • rp_finanse12.jpg Pozyczka na dowod

  Pożyczka na dowód jest prostą w otrzymaniu niezbędnych środków finansowych. Pożyczki na dowód cieszą się dużą popularnością wśród młodych małżeństw. Młode małżeństwa nie zawsze mają zapewnione środki na życiowy start, Pożyczki na dowód nie tylko przyznawane są przez banki, ale również przez firmy poza bankowe zajmujące się przyznawaniem pożyczek. Przyznawane ...

 • rp_finanse4.jpg Porady dla przyszlego kredytobiorcy

  Najprostsza forma oszczedzania i pomnazania pieniedzy jest lokata. Bogata oferta banków pozwala nam wybierac w rodzajach lokat zaleznie od terminu (zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesiecy), oprocentowania oraz innych warunków zwiazanych z jej zalozeniem. Równie proste jest wykupienie panstwowych obligacji, które gwarantuja nam okreslony zysk na podobnym poziomie jak lokaty. W ...

 • rp_gospodarka12.jpg Problem szefa i pelnomocnika

  Umowy udziałowe, takie jak np. akcje zwykłe, stanowią roszczenia udziału w zyskach i aktywach przedsiębiorstwa. Akcje są przedmiotem specyficznego rodzaju ryzyka nadużycia, nazywanego problemem szefa i pełnomocnika. Jeśli dyrektorzy są właścicielami jedynie niewielkiej części firmy, którą zarządzają, to szefami tej firmy są akcjonariusze, będący w posiadaniu większości akcji, członkowie zarządu ...

 • rp_ekonomia6.jpg Prawo wielkich liczb

  Matematyczne sformułowanie pewnych prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. W indywidualnych przypadkach działanie przyczyn ubocznych zaciemnia wpływ . przyczyn głównych, w dużej masie natomiast działanie przyczyn ubocznych znosi się w większym lub mniejszym stopniu i występuje wyraźnie wpływ przyczyn głównych. W takich przypadkach mówi się, że działa prawo wielkich liczb. Aby ...

 • rp_gospodarka32.jpg Prawo nierownomiernego rozwoju

  Ekonomiczne prawo kapitalizmu, wyrażające się w nierównomierności rozwoju przedsiębiorstw, gałęzi produkcji i całych państw. Zmiany techniki lub popytu powodują w kapitalizmie procesy przystosowawcze, które w warunkach prywatnej własności środków produkcji przybierają postać rozwoju jednych jednostek gospodarczych kosztem zahamowania rozwoju i marnotrawstwa w innych. Właściwe kapitalizmowi formy walki konkurencyjnej powodują w ...

 • rp_gospodarka32.jpg Praca spoleczna

  Praca ludzi nawzajem związanych ze sobą w procesie społecznej produkcji dóbr materialnych i usług. W procesie produkcji, w wyniku społecznego podziału pracy, istnieją wielostronne związki i zależności między wytwórcami. Praca ludzka zawsze odbywa się w społeczeństwie, producenci wytwarzają towary dla społeczeństwa. „Od czasu gdy ludzie pracują w jakikolwiek bądź sposób ...

 • rp_biznes23.jpg Pozyczkodawca ostatniej instancji

  Poza rolą instrumentu oddziaływania na wysokość bazy monetarnej i wielkość podaży pieniądza, kredyty dyskontowe znajdują zastosowanie w zapobieganiu panikom bankowym. Kiedy powstawał System Rezerwy Federalnej, zakładano, że jego najważniejszą funkcją będzie rola pożyczkodawcy ostatniej instancji; miał on zapewniać bankom dostęp do rezerw w sytuacji, kiedy żaden inny bank nie zaoferowałby ...

 • rp_gospodarka3.jpg Pozyczki

  Banki gromadzą fundusze, zaciągając pożyczki w Rezerwie Federalnej, innych bankach i korporacjach. Pożyczki z Fed nazywane są kredytami bezpośrednimi (kredytami dyskontowymi}. Banki pożyczają również rezerwy overnight na rynku funduszy federalnych od innych amerykańskich banków i instytucji finansowych. Pożyczki overnight są bankom potrzebne jako uzupełnienie wysokości depozytów utrzymywanych w Rezerwie Federalnej ...

rp_finanse4.jpg

Najprostsza forma oszczedzania i pomnazania pieniedzy jest lokata. Bogata oferta banków pozwala nam wybierac w rodzajach lokat zaleznie od terminu (zazwyczaj od kilku do kilkunastu miesiecy), oprocentowania oraz innych warunków zwiazanych z jej zalozeniem. Równie proste jest wykupienie panstwowych obligacji, które gwarantuja nam okreslony zysk na podobnym poziomie jak lokaty. W ich przypadku jednak gwarantem jest Skarb Panstwa, a sam okres trwania inwestycji jest zazwyczaj znacznie dluzszy (od dwóch do dziesieciu lat). W ciagu ostatnich kilku lat w Polsce wzroslo tez zainteresowanie zlotem. Jego wartosc wzrasta niezaleznie od wahan na swiatowych rynkach. Dobra lokata kapitalu moze byc tez zakupione przez nas  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_ekonomia6.jpg

Matematyczne sformułowanie pewnych prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. W indywidualnych przypadkach działanie przyczyn ubocznych zaciemnia wpływ . przyczyn głównych, w dużej masie natomiast działanie przyczyn ubocznych znosi się w większym lub mniejszym stopniu i występuje wyraźnie wpływ przyczyn głównych. W takich przypadkach mówi się, że działa prawo wielkich liczb. Aby w danej zbiorowości działało prawo wielkich liczb, zbiorowość musi być jednorodna, a przyczyny uboczne działające na elementy tej zbiorowości muszą być od siebie wzajemnie niezależne. Zbiorowość jest jednorodna wtedy, gdy każdy jej element pozostaje pod wpływem tych samych przyczyn głównych. Jeżeli z takiej zbiorowości pobiera się wiele prób i na  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka32.jpg

Praca ludzi nawzajem związanych ze sobą w procesie społecznej produkcji dóbr materialnych i usług. W procesie produkcji, w wyniku społecznego podziału pracy, istnieją wielostronne związki i zależności między wytwórcami. Praca ludzka zawsze odbywa się w społeczeństwie, producenci wytwarzają towary dla społeczeństwa. „Od czasu gdy ludzie pracują w jakikolwiek bądź sposób jedni dla drugich, praca ich — pisze Marks — przybiera też formę społeczną”. W warunkach prywatnej własności środków produkcji społeczny charakter pracy nie ujawnia się w samym procesie produkcji, ale dopiero na rynku, w wymianie, w konieczności tej wymiany. W procesie produkcji praca poszczególnych wytwórców ma charakter prywatny. Społeczny charakter  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka3.jpg

Banki gromadzą fundusze, zaciągając pożyczki w Rezerwie Federalnej, innych bankach i korporacjach. Pożyczki z Fed nazywane są kredytami bezpośrednimi (kredytami dyskontowymi}. Banki pożyczają również rezerwy overnight na rynku funduszy federalnych od innych amerykańskich banków i instytucji finansowych. Pożyczki overnight są bankom potrzebne jako uzupełnienie wysokości depozytów utrzymywanych w Rezerwie Federalnej do minimalnego poziomu ustalanego przez Fed. Innym źródłem funduszy pożyczkowych są kredyty udzielane bankom przez ich spółki macierzyste (holdingi bankowe), umowy kredytowe zawierane z przedsiębiorstwami (takie jak np. porozumienia w sprawie odkupu), oraz pożyczki eurodolarowe (depozyty nominowane w dolarach amerykańskich, utrzymywane w bankach zagranicznych lub w zagranicznych oddziałach banków amerykańskich).  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_restauracja7.jpg

Ogromne potencjalne straty z depozytów nominowanych w funtach i potencjalne zyski z depozytów nominowanych w markach spowodowały masową wyprzedaż funtów (i zakup marek) przez spekulantów walutowych. Konieczność interwencji brytyjskiego banku centralnego w celu zwiększenia wartości funta stała się teraz jeszcze bardziej paląca i wymagała poważnego zwiększenia brytyjskich stóp procentowych (o wielkość żf). Ogromny wysiłek interwencyjny Banku Anglii, który podniósł oprocentowanie kredytów z 10 do 15%, okazał się niewystarczający i 16 września Brytyjczycy zostali ostatecznie zmuszeni do rezygnacji: wycofali się przejściowo z Europejskiego Systemu Walutowego, pozwalając na deprecjację funta w stosunku do marki o 10%. Ataki spekulacyjne na inne waluty wymusiły  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe
rp_gospodarka6.jpg

Pośrednicy finansowi są w stanie uniknąć problemu gapowicza w sytuacji ryzyka nadużycia. Przykładem instytucji pośrednictwa finansowego, które zmniejszają ryzyko nadużycia związane z problemem szefa i pełnomocnika, są firmy venture capital. Instytucje venture capital zbierają środki finansowe swoich partnerów i przeznaczają je na pomoc obiecującym przedsiębiorcom w uruchamianiu nowych inwestycji. W zamian za wykorzystany kapitał oferująca go firma otrzymuje udziały w nowym przedsiębiorstwie. Ponieważ najważniejsza dla eliminacji ryzyka nadużycia jest weryfikacja dochodów i zysków, instytucje venture capital zazwyczaj nalegają na wprowadzenie kilku swoich ludzi do organu nadzorującego firmy – rady nadzorczej, dzięki czemu mogą na bieżąco śledzić jej działalność. Jeśli kapitał  [ Read More ]

Komentowanie nie jest możliwe